Wzór symboli jest następujący:

XX-HY-0Z K* VV

XX - odnosi się do interfejsu, za pośrednictwem którego odbywa się transmisja danych (1-Wire albo RS232)

HY - odnosi się do wysokości cewki opisanej w milimetrach

 – dotyczy informacji o liczbie żył w przewodzie, a tym samym o konfiguracji diody LED

        03 – trzy żyły. Brak diody LED

        04 – cztery żyły. Jednokolorowa dioda LED  

        05 – pięć żył. Dwukolorowa dioda LED

        06 - sześć żył.  Dwukolorowa dioda LED

K* - opcjonalnie, oznacza czytnik w wersji ze wspólną katodą  

VV – stanowi dodatkowe informacje o produkcie:

        M12 – mocowanie za pomocą gwintu

        WR – (z ang. water resistant ) dodatkowa wodoodporna obudowa (czytniki WR  montowane są za pomocą gwintu M12)

        P - płaski przewód, boczne wyprowadzenie

        BZ - dodatkowy buzzer wbudowany wewnątrz czytnika

Różnica pomiędzy czytnikiem w wersji ze wspólną anodą oraz ze wspólną katodą odnosi się do konfiguracji diody LED, zgodnie z zamieszczonymi schematami.